top of page

인천세종병원 미래관 증축공사  | 2022

위   치 : 인천시 계양구 계양문화로 20
용   도 : 의료시설 (종합병원)
규   모 : 본   관 - 지하2층 지상10층
             미래관 - 지상 4층
연면적 : 
본관 – 33,282.25㎡
           미래관 – 7,072.89㎡
업   무 : SD / DD / CD / CA

상세설명 준비 중

bottom of page